Advokatska komora: U Osnovnom sudu u Beranama brutalno napadnut i teško povrijeđen advokat Aleksandar Simonović

post-img foto: Advokatska komora Crne Gore
24kroz7 13.05.2024. 16:46

Iz Advokatske komore kazali su da je u prostorijama beranskog Osnovnog suda, danas “brutalno fizički napadnut” advokat Aleksandar Simonović iz Berana, koji je tom prilikom zadobio teške tjelesne povrede.

– Nemili događaj se odigrao u hodniku Osnovnog suda u Beranama, nakon okončane rasprave, kada su ga lica, suprotne strane u postupku, fizički napale i nanijele mu teške tjelesne povrede – navodi se u saopštenju Advokatske komore koje potpisuje njen predsjednik, advokat Danilo Mićović.

“Ovim putem najoštrije osuđujemo postupanje pomenutih lica. Cijenimo da je takvo ponašanje, u svakom slučaju, prema advokatu, koji pruža pravnu pomoć jednoj od strana u postupku, pri tom postupajući isključivo profesionalno, u cilju zaštite interesa svoga klijenta, a bilo to prihvatljivo suprotnoj strani ili ne, naročito kod činjenice da u procesnom smislu Sud vodi računa o procesnoj disciplini stranaka, te da bi eventualno neprimjereno postupanje bilo koga od učesnika u postupku bilo sankcionisano od strane Suda, pa je sudnica jedino mjesto za primjerenu reakciju procesne prirode”, dodaje Mićović.

Iz ovog esnafskog udruženja kažu da je napad na Simonovića – napad na advokatsku profesiju, na njenu nezavisnost i samostalnost, slobodnu misao i profesionalnost.

– Takvo ponašanje prema advokatu koji pruža pravnu pomoć jednoj od strana u postupku, pritom postupajući isključivo profesionalno, u cilju zaštite interesa svakog klijenta, a bilo to prihvatljivo suprotnoj strani ili ne, naročito kod činjenice da u procesnom smislu Sud vodi računa o procesnoj disciplini stranaka, te da bi eventualno neprimjereno posupanje bilo koga od učesnika u potupku bilo sankcionisano od strane Suda, pa je sudnica jedino mjesto za primjerenu reakciju procesne prirode. Stoga je napad na kolegu Simonovića, napad na advokatsku profesiju, na njenu nezavisnost i samostalnost, slobodnu misao i profesionalnost, pa kod prednjeg, a cijeneći čdinienicu da advokatura predstavlja jedan od stubova pravosuđa, smatramo da je izvršeno krividno djelo posebno teško uzimajući u obzir okolnosti i mjesto gdje je izvršeno, te da se radi o advokatu koji je napadanut isključivo i jedino što je učešćem u postupku štitio interese svoga klijenta, odnosno profesionalno obavljao djelatnost kojom se bavi – kažu u Advokatskoj komore.

Iz Advokatske komore su apelovali da nadležni državni organi preduzmu sve mjere i radnje, radi privođenja pravdi aktera napada na advokata Simonovića, čirne bi se “apsolutno ostvario i smisao specijalne prevencije, kao i smisao generalne prevencije”, kako ubuduće u konkretnom slučaju i u svim drugim slučajevima ne bi dolazilo do ovako nemilih događaja, “ovo posebno na činjenicu da se ovakvi događaji ponavljaju, a što je sve još jedna potvrda pritisaka kojima su advokati gotovo svakodnevno izloženi od strane nasilnih pojedinaca.”

– Crnogorski advokati cijene da je obaveza državnih organa da u okviru svojih nadležnosti preduzrnu sve mjere i radnje kako bi advokati bez pritisaka i straha za svoju bezbjednost, nesmetano rnogli obavljati advokatsku djelatnost na najbolji mogući nadin. Svakako, Advokatska komora će preduzeti sve aktivnosti, u skladu sa svojim nadležnostima, u cilju zaštite interesa našeg kolege advoksta Aleksandra Simonovića i najozbiljnije se posvetiti ovoj problematici, koja evidenfno uzima maha, a što je neophodno u cilju zaštite lične bezbjednosti i temeljnih principa advokatske profesije – zaključuje Mićović u saopštenju Advokatske komore.

Komentariši

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Neophodno je ispuniti sva polja označena sa *

Prije pisanja komentara molimo da se upoznate sa Pravilima komentarisanja.


Sačuvaj moje podatke na ovom pregledniku