Još jedan Bećirovićev hotel na državnom zemljištu: Investicije ili privilegije?

post-img Lokalitet na kojem je planirana gradnja, Foto: Dragana Šćepanović
Izvor: Vijesti/ Dragana Šćepanović 20.05.2024. 16:19

Glavni državni arhitekta dao je saglasnost na idejno rješenje arhitektonskog projekta za još jedan hotel kompaniji “Ski resort Kolašin 1450”, čiji je suvlasnik Zoran Bećirović, pišu Vijesti.

Riječ je o hotelu “C”, čija je gradnja planirana u okviru Planinskog centra Kolašin 1450, a kako piše u doumentaciji, ukupna površina nadzemnih i podzemnih etaža je više od 7.500 metara kvadratnih.

Prema dokumentaciji, hotel “C” imaće podrum, prizmelje, dva sprata i potkrovlje, a smjernicama planskih dokumenata i urbanističko-tehničkih uslova “objakat treba projektovati u skladu sa visokim zahtjevima ekskluzivnog tiruzma”.

– Objekat mora stvoriti snažnu vezu sa terenom po principu tradicioinalne planske kuće u Crnoj Gori – ‘kamen na zemlji drvo na kamenu’. Uvidom u dopunjeno idejno rješenje, konstatuje se da će objekat uvesti princip heterogenosti u dizajniranju kompleksa i da je data urbanija, svježija vizija planinskog hotela. Objekat je zamišljen kao savremen u svojoj silueti, evocirajući planinski duh kroz morfologiju krovova, puniju formu detalja balkonskih ograda i primjenom kombinacije materija kamen i drvo – piše u rješenju glavnog državnog arhitekte.

Planirano je da hotel bude sa četiri zvjezdice i da se gradi na dijelu urbanističke parcele 3, koju čini 12 katastarskih parcela.

U rješenju glavnog državnog akrhitekte investitoru je sugerisano da, prije podnošenja prijave građenja nadležnom inspekcijskom organu, reguliše imovinsko-pravne odnose na tri katastarske parcele.

Na lokaciji Planinskog centra Kolašin 1450 saglasnost državnog arhitekte tražena je i dobijena i za veći broj vila, takozvanih, chaleta, koje gradi ista kompanija.

Kompanija “Ski resort Kolašin 1600”, kćerka kompanije “Ski resort Kolašin 1450”, već je izgradila, odnosno okončava gradnju tri hotela (S, Q i R) na lokalitetu Planinskog centra Kolašin 1600.

Krajem marta glavni državni arhitekta dao je saglasnost za idejna rješenja za još dva hotela na istom lokalitetu. Riječ je o hotelima “N” i “O” na urbanističkoj parceli 1. Ukupna površina ta dva objekata i depadanasa “P” je skoro 13.000 metara kvadratnih.

Prema idejnom rješenju, objekti će imati nekoliko podzemnih etaža, prizemlje, dva sprata i potkrovlje. Planirano je da budu kategorisani sa pet zvjezdica.

Planinski centar Kolašin 1600, u neposrednoj blizini istoimenog državnog skijališta, gradi se na zemljištu koje je konzorcijum, koji čine Bećirovićeva i kompanija i “Gener2”, albanskog biznismena Baškima Uljaja, zakupio dugoročno od države. Konzorcijum je zakupac 272.000 kvadrata državnog zemljišta na 90 godina, sa pravom da na njemu grade hotel, turističko naselje i vile i apartmane za prodaju.

Ugovorom između Vlade i konzorcijuma, zaključenim prije četiri godine, investitori su se obavezali da u roku od četiri godine investiraju 12,8 miliona eura u hotel i naselje apartmana i vila, u okviru prve fazu projekta “klaster 1”.

Vlada im ugovorom omogućava da prodaju izgrađene nekretnine na državnom zemljištu, uz obavezu da kupac za zemljište plati kupoprodajnu cijenu državi.

Planskim dokumentom predviđeno je da se na toj lokaciji mogu graditi hotel, apartmani i vile, ukupne površine 74.000 metara kvadratnih.

Komentariši

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Neophodno je ispuniti sva polja označena sa *

Prije pisanja komentara molimo da se upoznate sa Pravilima komentarisanja.


Sačuvaj moje podatke na ovom pregledniku