Monstat: Najveće plate u Crnoj Gori u Tivtu i Zeti

post-img Foto: Monstat
24kroz7 02.05.2024. 15:38

Prema najnovijim podacima koje je objavio Monstat, prosječna plata u Crnoj Gori u prvom kvartalu 2024. godine iznosila je 822 eura. Analizirajući zarade po opštinama, istaknuto je da je najviša prosječna plata zabilježena u Tivtu, dostižući iznos od 968 eura, dok su slijedile Zeta (888 eura), Pljevlja (856 eura), Podgorica (852 eura), Cetinje (845 eura), Kotor (831 eura), i Žabljak (805 eura).

Interesantno je primijetiti da se najveće plate nalaze u sektoru finansija, gdje prosječna zarada doseže 1.295 eura, dok sektor snabdijevanja električnom energijom slijedi sa prosječnom platom od 1.192 eura. S druge strane, najmanje plate bilježe sektor administrativnih i pomoćnih usluga (657 eura), prerađivačka industrija (664 eura), te sektor trgovine (698 eura).

Prosječne zarade bez poreza i doprinosa (NETO) po opštinama, u eurima.
MONSTAT: Prosječne zarade bez poreza i doprinosa (NETO) po opštinama, u eurima.

U pogledu zaposlenosti, Crna Gora je zabilježila rast od 16.430 radnih mjesta u odnosu na prethodnu godinu, što ukazuje na pozitivan trend na tržištu rada. Najveći broj zaposlenih je u sektoru trgovine sa 48.861 radnika, dok državna uprava i sektor usluga smještaja i ishrane takođe imaju značajan udio u ukupnom broju zaposlenih.

Analiza Monstata takođe pokazuje da je na kraju marta zabilježen pad broja nezaposlenih, s 37.768 ljudi bez posla, u poređenju sa 44.425 nezaposlenih iz prethodne godine. Među nezaposlenima, oko 16.550 osoba traži posao po prvi put, dok je 14.892 osoba bez odgovarajućih kvalifikacija.

Ovi podaci pružaju uvid u ekonomsku situaciju u Crnoj Gori i mogu poslužiti kao osnova za dalje analize i strategije zapošljavanja i ekonomskog razvoja.

Komentariši

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Neophodno je ispuniti sva polja označena sa *

Prije pisanja komentara molimo da se upoznate sa Pravilima komentarisanja.


Sačuvaj moje podatke na ovom pregledniku