Opština Budva poništila rješenje o zauzimanju javne površine vrtića JPU “Ljubica V. Jovanović – Maše“

post-img JPU “Ljubica V. Jovanović – Maše“ – Foto: Primorski portal
Izvor: RTV budva 07.05.2024. 12:30

Glavni administrator Opštine Budva usvojio je žalbu izjavljenu na rešenje kojim se zauzima dio katastarske parcele 2391/1 KO Budva, a odnosi se na javnu površinu.

– Rešenje je poništeno iz razloga što Javnoj prosvjetnoj ustanovi kao stranci u postupku koja ima osnovani pravni interes nije omogućeno da učestvuje u postupku i time zaštiti svoj pravni interes zbog čega je rešenje donijeto uz kršenje materijalnih i procesnih prava. Imajući u vidu navedeno, investitor koji se nalazi u neposrednoj blizini vrtića neće moći da zauzme javnu površinu na katastarskoj parcel 2391/1 KO Budva u površini od 137m2. Donošenjem ovog rešenja investitor je u obavezi da ukloni postavljenu ogradu kao i da se u budućem periodu uzdržava od bilo kakvog zauzimanja ili uzurpacije javne površine, na koji način je opština Budva zaštitila interese vrtića i izašla u susret opravdanom zahtjevu roditelja.

Ovom prilikom želimo da podsjetimo da se radi o naslijeđenom problemu iz 2008.godine kada je opštinom upravljao DPS za čije vrijeme je donijeta štetna odluka o razmjeni nepokretnosti pa je tako parcela vrtića razmijenjena sa Ministarstvom prosvjete i nauke čime je faktički vrtić izmješten sa ovog lokaliteta. Ugovor o razmjeni su potpisali tadašnji ministar Sreten Škuletić i predsjednik Opštine Rajko Kuljača. Smatramo da je ovim zaključen štetan posao zarad nekog privatnog investitora u prethodnom period zbog čega smo u postupku donošenja prostornog urbanističkog plana Budva od nadležnog ministarstva planiranja prostora zahtijevali da se na ovim parcelama izvrši prenamjena prostora.

Sve nadležne služba i Sekretarijati Opštine Budva će u narednom period posebno pratiti aktivnosti po ovom pitanju kao i provjeravati stanje na terenu kako se ne bi desilo da prava nasih najmladjih sugradjana budu ugrozena ili povrijeđena – navedeno je u saopštenju za javnost.

Komentariši

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Neophodno je ispuniti sva polja označena sa *

Prije pisanja komentara molimo da se upoznate sa Pravilima komentarisanja.


Sačuvaj moje podatke na ovom pregledniku