Šaranović: Pozivam Savjet AZLP da odloži izvršenje rješenja o stavljanju van funkcije video nadzora javnih površina

post-img Foto: Danilo Šaranović
24kroz7 28.05.2024. 18:04

Nakon što je Savjet Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama donio rješenje kojim je naložio Ministarstvu unutrašnjih poslova da ugasi video nadzor javnih površina u Podgorici, Baru i Budvi iz razloga što se istim prekomjerno obrađuju lični podaci građana, za koji nije dobijena saglasnost, saopštenjem se oglasio ministar Danilo Šaranović.

– Danas sam od Agencije za zaštitu ličnih podataka tražio da odloži izvršenje Rješenja kojim naređuje Ministarstvu unutrašnjih poslova da u roku od 7 dana stavi van funkcije sistem video nadzora javnih površina. Navedeno rješenje je sporno po više osnova, uključujući i materijalno pravni aspekt, zbog čega je podnijeta tužba Upravnom sudu. Očekujem da AZLP o ovom mom zahtjevu odluči u najkraćem roku, uzimajući u obzir činjenicu da se radi o pitanju koje je iz domena nacionalne bezbjednosti, te da moramo biti svjesni činjenice da očuvanje stanja opšte bezbjednosti svima nama mora biti prioritet – navodi se u saopštenju ministra Šaranovića.

On je istakao da bi gašenje sistema video nadzora imalo nesagledive posljedice sa aspekta opšte bezbjednosti zemlje i svih koji borave u njoj.

– Vjerujem da Savjet AZLP prilikom donošenja ovog Rješenja nije imao u vidu višestruku važnost postojanja ovog sistema, a naročito sa aspekta opšte bezbjednosti zemlje i svih koji borave u njoj. Gašenje sistema, za koji je AZLP 2019. godine dala saglasnost, imalo bi nesagledivo štetne posljedice za sve koji misle dobro Crnoj Gori, a zadovoljni bi bili jedino članovi organizovanih kriminalnih grupa. Moja dužnost je bila da upozorim kako Savjet AZLP tako i javnost Crne Gore na nesagledivu materijalnu i nematerijalnu štetu koja bi nastupila ukoliko ne bi bila odložena primjena ovog Rješenja – istakao je Šaranović.

Šaranović je pozvao Savjet Agencije da još jednom sagleda sve aspekte i povoljnosti postojanja ovog sistema video nadzora u gradovima Crne Gore, pa je ukazao da gašenje sistema nosi visoke rizike po mogućnost ponovne aktivacije, te da isti može biti kompromitovan, a fizička uništenja bi bilo za očekivati na bazi prethodnih iskustava.

– Ukoliko AZLP ne prihvati moj zahtjev sprovođenje kriminalnih aktivnosti bi bilo značajno olakšano, jer bi sistem bezbjednosti ostao bez jednog od važnijih mehanizama u borbi protiv kriminala. Ukazujem na činjenicu da je implementacija ovog sistema dovela do smanjenja opšte stope kriminala ali i povećanja stope otkrivanja teških krivičnih djela, sa akcentom na ubistva i teška ubistva, te da je potpuno jasno koliko je njegovo postojanje opravdano, zbog čega isti pa i napredniji sistem koriste većina zemalja članica EU. Osim toga, ukazujem na to da gašenje sistema nosi visoke rizike po mogućnost ponovne aktivacije, te da može biti kompromitovan (u smislu neovlašćenog pristupa od strane trećih lica, da ne kažem i kriminalaca), a fizička uništenja je logično očekivati na bazi prethodnih iskustava. Višemilionska šteta koja bi nesumnjivo nastala je svakako manje značajna od svega prethodno navedenog – istakao je Šaranović.

– U vezi sa onim što je prethodnih dana problematizovano u javnosti, odgovorno tvrdim da AZLP tokom nadzora obavljenog u MUP-u nije konstatovala da način korišćenja ovog sistema dovodi do njegove zloupotrebe, a samim tim ni kršenja ljudskih prava. Sa druge strane, preporuke koje su date od strane AZLP su urgentno implementirane. Uklonjene su tri kamere, čije su lokacije jedino problematizovane, dok mogućnost dijela sistema da vrši prepoznavanje lica ni u jednom trenutku nije korišćena. Nema potrebe naglašavati da se upravljanje sistemom video nadzora javnih površina vrši u strogo kontrolisanim uslovima, od strane malog broja ovlašćenih lica, te da isti nije povezan sa drugim bazama ličnih podataka građana iz nadležnosti MUP-a, u šta su se kontrolori uvjerili tokom vršenja nadzora – istakao je Šaranović.

Šaranović je dodao da MUP nije dao ni najmanjeg povoda za bilo kakvu sumnju u danonoćnu posvećenost borbi za vladavinu prava, zaštitu ljudskih prava i beskompromisnu borbu protiv svih oblika kriminala.

– Borba protiv organizovanih kriminalnih grupa zahtijeva institucionalne ali i lične napore pojedinaca koji rade u MUP-u, i mi smo na njih spremni, ali ovom prilikom pozivamo na odgovoran pristup svih jer je naša primarna dužnost očuvanja bezbjednosti svih koji žive i borave u Crnoj Gori, pretpostavka na bazi koje vršimo sve naše zakonske nadležnosti. Predugo smo svjedočili nadmoći kriminala nad državom. Da bi to ostalo samo dio ružne prošlosti, imamo i dužnost i obavezu da učinimo sve da se tako nešto više nikada ne ponovi i da svakim svojim djelovanjem doprinosimo snaženju naših institucija, a naročito kapaciteta za borbu protiv kriminala – dodao je Šaranović.

– Siguran sam da svaki građanin Crne Gore odbija da povjeruje da ćemo se vratiti u realnost u kojoj ozloglašeni kriminalci uz pomoć sofisticirane opreme vrše kriminalne aktivnosti i bježe od zakona, a da država i sistem bezbjednosti dobrovoljno odustaju od korišćenja opšte prihvaćenih standarda u borbi protiv kriminala. Na kraju, ukoliko se hitno ne djeluje, ovom prilikom pitam ko će biti odgovoran ako u skoroj budućnosti budemo svjedočili pogoršanju stanja opšte bezbjednosti, što je samo jedna od izvjesnih štetnih posljedica gašenja sistema video nadzora javnih površina – zaključio je Šaranović

Komentariši

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Neophodno je ispuniti sva polja označena sa *

Prije pisanja komentara molimo da se upoznate sa Pravilima komentarisanja.


Sačuvaj moje podatke na ovom pregledniku