Uprava NPCG demantuje navode o ilegalnoj sječi stabala: Očuvanje šuma u fokusu

post-img Durmitor – Foto: Nacionalni parkovi Crne Gore
24kroz7 02.05.2024. 21:10

Nacionalni parkovi Crne Gore oglasili su se povodom optužbi koje je iznijela nevladina organizacija Koalicija za održivi razvoj, tvrdeći da je nedavna sječa stabala u Nacionalnom parku Durmitor izvršena suprotno principima očuvanja prirode. U reagovanju Uprave ovog zaštićenog područja ističe se da je svaka aktivnost u vezi sa šumama u skladu sa planovima upravljanja i zakonskim normama.

U saopštenju Javnog preduzeća Nacionalni parkovi Crne Gore (JP NPCG) naglašeno je da je osnovna uloga preduzeća, unapređivanje i promocija njihovih najznačajnijih vrijednosti koju realizuju u saradnji sa nadležnim subjektima i u skladu sa stratškim dokumentima kako Planovima upravljanja tako i jednogodišnjim Programima upravljanja.

S tim u vezi, od posebnog je značaja saradnja sa lokalnim zajednicama koje gravitiraju prostorima zaštićenih područja a koja uključuje i vršenje doznake na njihovim privatnim imanjima, u skladu sa svim zakonskim normama, navodi se u saopštnju.

U cilju pravovremene informisanosti javnosti, a u vezi sa netačnim izjavama o sječi stabala u NP Durmitor, Uprava ovog zaštićenog područja ističe da je sva doznaka šume u privatnom vlasništvu na prostoru Nacionalnog parka „Durmitor“ urađena po Planu gazdovanja šumama u privatnoj svojini za 2023. godinu br. 05 – 1370, a u skladu sa Programom upravljanja Nacionalnim parkom „Durmitor“ za 2023. godinu koji je usvojen od strane resornog Ministarstva.

Ističemo da Uprava Nacionalnog parka Durmitor na čelu sa direktorom Perom Popovićem odgovorno sprovodi usvojene programe i planove za NP „Durmitor”, posjeduje kompletnu dokumentacij u vezi sa ovim slučajem. Naime, radi se o privatnoj šumi vlasnika Karadžić Bratislava, kome je odobreno 20,19 m3 bruto drvne mase četinara i Karadžić Branislava, kome je odobreno 19,94 m3 bruto drvne mase četinara, a koji su bili uvršteni u plan doznake šume za 2023. godinu u skladu sa Planom gazdovanja šumama u privatnoj svojini na prostoru NP Durmitor. Ističemo da je ta šuma doznačena, pri čemu je ispoštovana sva zakonska procedura koja važi za zaštićena područja. Ista doznaka je odobrena od strane inspektora za šumarstvo. Riječ je o III zoni zaštite, ukupno je posječeno 15 stabala a ne 70 kako se navodi u tesktu koji su objavile Vijesti.

U cilju transparentnosti, Uprava Nacionalnog parka Durmitor stavila je na uvid javnosti sve relevantne dokumente, uključujući Plan gazdovanja privatnim šumama za 2023. godinu, Rješenja o dozvoli sječe i Knjigu doznake stabala i prijema drvnih sortimenata.

– Kako nije prvi put da se u javnosti plasiraju netačne informacije od strane određenih lica, što mogu potvrditi i vlasnici svih privatnih parcela na kojima se nalazi šuma na prostoru NP Durmitor, ovim putem molimo predstavnike medija da prije objavljivanja sličnih informacija, provjere informacije i kontaktiraju Upravu Nacionalnih parkova radi utvrđivanja pravog činjeničnog stanja – zaključuje se u reagovanju.

Komentariši

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Neophodno je ispuniti sva polja označena sa *

Prije pisanja komentara molimo da se upoznate sa Pravilima komentarisanja.


Sačuvaj moje podatke na ovom pregledniku