Vlada: Za službenike u Misiji pri EU preusmjerena 271.000 eura, za smještaj članova Vlade na NATO Samitu 13.000 eura

post-img Vlada Crne Gore
Izvot: Pobjeda 20.06.2024. 20:33

Na račun Ministarstva vanjskih poslova biće uplaćeno više od 271.000 eura za angažovanje službenika u Misiji Crne Gore pri EU u Briselu i Strazburu.

To je navedeno u odlukama koje je Vlada usvojila na današnjoj sjednici.

U jednoj je navedeno da će Ministarstvo pravde na u budžet Ministarstva vanjskih poslova prenijeti 188.050,19 eura za zaradu i ostale troškove koji nastanu po osnovu i za vrijeme rada imenovane službenice u Misiji Crne Gore pri EU u Briselu i Strazburu.

– Ova sredstva za 2024. godinu iznose 188.050,19 eura, shodno dopisu Ministarstva vanjskih poslova od 25. aprila 2024.godine. Članom 45 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, propisana je mogućnost da Vlada može između potrošačkih jedinica vršiti preusmjeravanje sredstava utvrđenih Zakonom o budzžetu u visini do 10 odsto od ukupno planiranih sredstava potrošačke jedinice. Ministarstvo finansija je svojim aktom od 23. maja dalo saglasnost na Prijedlog za preusmjeravanje predmetnih sredstava – navedeno je u odluci Vlade.

U drugom dokumentu je istaknuto da će Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija preusmjeriti MVP-u 83.166,04 eura za rad imenovane predstavnice u Misiji u Briselu, za period od 1. januara do 31. decembra 2024. godine, a na osnovu dopisa i specifikacije troškova Ministarstva vanjskih poslova od 25. aprila 2024. godine.

– Angažovanje predstavnice ovog Ministarstva u Misiji Crne Gore pri EU omogućava kontinuirano i adekvatno praćenje i analizu aktivnosti u oblasti politika EU koje se odnose na istraživanje i inovacije, posebno novog EU Okvirnog programa za istraživanje i inovacije „Horizont Evropa“ (2021-2027), kako bi crnogorska istraživačka zajednica bila blagovremeno i adekvatno informisana o svim aktivnostima i inicijativama EU u oblasti istraživanja i inovacija, što doprinosi kvalitetnijem učešću Crne Gore u EU fondovima – pojasnili su u Ministarstvu prosvjete.

Takođe, Generalni sekretarijat Vlade će na račun Ministarstva vanjskih poslova preusmjeriti 13.000 eura za plaćanje smještaja za predsjednika Vlade i članove delegacije, povodom učešća na NATO samitu koji će biti održan u Vašingtonu od 7. do 11. jula.

Komentariši

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Neophodno je ispuniti sva polja označena sa *

Prije pisanja komentara molimo da se upoznate sa Pravilima komentarisanja.


Sačuvaj moje podatke na ovom pregledniku