Vučković: Od odnosa Ustavnog suda i redovnog sudstva zavisi stepen vladavine prava

post-img Foto: Služba za odnose sa javnošću pri Vrhovnom sudu Crne Gore
autor-img 24kroz7 09.07.2024. 13:28
U okviru rasprave o primjeni člana 5 Evropske konvencije o ljudskim pravima u praksi Ustavnog i redovnih sudova Crne Gore, dr Vesna Vučković, vršiteljka dužnosti predsjednika Vrhovnog suda Crne Gore, istakla je da uspješnost vladavine prava u demokratskoj državi direktno zavisi od odnosa između Ustavnog suda i redovnog sudstva.
Odnos Vrhovnog suda Crne Gore i Ustavnog suda Crne Gore nije „rivalski“, jer ih objedinjuje isti zadatak – zaštita prava, poručila je vršiteljka dužnosti predsjednika Vrhovnog suda dr Vesna Vučković na okruglom stolu „Primjena člana 5 Evropske konvencije o ljudskim pravima u praksi Ustavnog i redovnih sudova u Crnoj Gori“, koji je organizovan uz podršku Kancelarije Savjeta Evrope i Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

– Nakon skoro pet godina, tokom kojih smo imali COVID 19, kao i nepotpun sastav Ustavnog suda i Vrhovnog suda, u prilici smo da obnovimo saradnju po pitanjima koja su obostrano značajna za oba suda. Prije svega to je primjena člana 5 Evropske konvencije o ljudskim pravima u praksi Ustavnog i redovnih sudova u Crnoj Gori. Stoga, pozdravljam spremnost Ustavnog suda da aktivno učestvuje u pravosudnom dijalogu – kazala je Vučković.

Podsjetila je da se ustavni i zakonski osnov za određivanje odnosa Ustavnog suda Crne Gore i Vrhovnog suda Crne Gore, nalazi u odredbama Ustava, o položaju tih dvaju državnih organa i odredbama Zakona o Ustavnom sudu Crne Gore kojima se uređuju procedure pred Ustavnim sudom, posebno one o ustavnoj žalbi.

– U konačnom, mi dijelimo isti zadatak, odnosno zajedno učestvujemo u jedinstvenom sistemu zaštite ljudskih prava i osnovnih sloboda. Za razmatranje odnosa ova dva suda od posebne su važnosti odredbe Ustava Crne Gore o ličnim pravima i slobodama. O odnosu ustavnog i redovnog suda u funkciji ustavnosudske zaštite prava građana, podsjetiću na riječi sudije Saveznog ustavnog suda SR Njemačke, Hansa Joachima Jentscha, koji navodi da se ovdje mora tražiti „partnerski odnos“ u kome oba ova organa ostvaruju jedinstveni ustavni zadatak i društveni cilj – zaštitu ustavom zajamčenih prava građana.

– Odnos ova dva suda nije „rivalski“, jer ih objedinjuje isti zadatak koji ostvaruju – zaštita prava, odnosno vrijednosti koje jedno društvo tim pravom štiti. Upravo te vrijednosti nas obavezuju, da omogućimo građanima kvalitetnu zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u najkraćem roku, naročito kada razgovaramo o pravu na slobodu i sigurnost iz Konvencije. Izvjesno je da smo saglasni da je primjena ovog Konvencijskog prava, odnosno njenih ograničenja, izazovna u predmetima teškog i organizovanog kriminala i da postoji potreba za jednakim razumjevanjem standarda iz prakse Evropskog suda za ljudska prava – ocijenila je vršiteljka dužnosti predsjednika Vrhovnog suda.

Kako je istakla, pravo na slobodu i sigurnost smatra se najvažnijim osnovnim ljudskim pravom. Način na koji se ono u praksi štiti od strane redovnih sudova, a kako od strane Ustavnog suda, pitanje je koje nam ponekad otvara neke dileme. Kakav je uticaj odluka Ustavnog suda na sudsku praksu redovnih sudova, samo su neka od pitanja o kojima ćemo danas raspravljati uz učešće uvaženih eksperata.

– Na kraju, želim da ukažem na važnu činjenicu, a to je da od odnosa Ustavnog suda i redovnog sudstva zavisi stepen vladavine prava u demokratskoj državi. Taj zahtjev obavezuje ovu generaciju sudija da razgovaraju i razmjenjuju mišljenja o primjeni strazburške sudske prakse ne samo u krivičnim, već i u građanskim stvarima, zbog čega očekujem na kraju radnog sastanka da imamo datum za održavanje narednog Okruglog stola, posvećenog građanskom pravu – zaključila je Vučković.

 

Komentariši

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Neophodno je ispuniti sva polja označena sa *

Prije pisanja komentara molimo da se upoznate sa Pravilima komentarisanja.


Sačuvaj moje podatke na ovom pregledniku