„Brskovo mine“ istekla licenca za izvođenje rudarskih radova

post-img Brskovo Mine Tara Resources
A.R. 21.02.2024. 14:07

Rudniku Brskovo, odnosno kompaniji DOO „Brskovo Mine“ Podgorica, 18. februara je istekla licenca za izvođenje rudarskih radova (površinska eksploatacija) i izradu rudarskih projekata, saznaje portal Dan koji je došao u posjed dokumenta koji je izdalo Ministarstvo kapitalnih investicija.

Licenca je bila izdata na godinu dana na osnovu Zakona o rudarstvu. Kompanija je bila dužna da produži licencu, pa samim tim da je istekla nemaju dozvolu da izvođenje bilo kakvih rudarskih poslova.

Portal Dan je pitao Ministarstvo energetike i rudarstva, na čijem je čelu SašaMujović, da li su dobili zahtjeh za produženje licence.

– Privredno drustvo „Brskovo mine“ doo Podgorica posjeduje licencu za izvođenje rudarskih radova (površinska eksploatacija) broj: 01-304/21-1453/4 izdata 18.2.2021. godine sa rokom važenja do 18.2.2026. godine. Licenca se ovjerava svake godine. „Brskovo mine“ doo Podgorica u roku je ovjerilo licencu za 2022. i 2023. godinu, dok dokumentaciju za ovjeru licence za 2024. godine nije dostavilo –  navode iz Ministarstva energetike i rudarstva.

image

KOMPANIJI BRSKOVO MINE ISTEKLA RUDARSKA LICENCA

– PORTAL DAN

Međuresorni radni tim za izradu stručne analize ugovora o koncesiji za rudnik Brskovo danas u 9 časova nastavlja rad. Ranije su iz Ministarstva energetike i rudarstva najavili da bi komisija trebalo da završi sa radom u ponedjeljak, 26. februara, kada će se glasati o daljoj sudbini Rudnika Brskovo.

Postavlja se pitanje da li je ovo još jedno u nizu nepoštovanja rokova i zakona Crne Gore ili firma čeka raskid Ugovora o koncesiji.

Vlada je u decembru 2010. godine sa kompanijom Brskovo Mine (North Mining) zaključila ugovor o koncesiji na 30 godina. U međuvremenu je potpisano šest aneksa kojima je koncesionaru produžen rok da ispuni uslove za početak eksploatacije. Posljednji rok istekao je u 25. jula 2023. godine. Nacrt detaljnog prostornog plana za koncesiono područje Brskova (koji je uslov za dobijanje tehničke dokumentacije) sa Strateškom procjenom uticaja na životnu sredinu završen je 2023. godine. Javna rasprava o tim dokumentima je okončana u julu 2023, izvještaj nije objavljen.

Prostorno planska dokumentacija nije usvojena, što je jedan od razloga zbog kojeg se Zaštitnica imovine Crne Gore izjasnila da su se stekli uslovi za raskid koncesionog ugovora.

Podsjetimo, nedovno je novoizabrani izvršni direktor kompanije „Brskovo Mine“ („Tara Resources“) Alenius Nils Agne dobio rješenje Granične policije da napusti teritoriju Crne Gore do 16. februara. Njemu je otkazan boravak zbog kršenja Zakona o strancima jer nije imao radnu i boravišnu dozvolu. Takođe mu je izrečena i zabrana ulaska na teritoriju Crne Gore u narednih 30 dana.

Građanska inicijativa „Zdravi Mojkovac“ obratila se 5. decembra 2023. godine premijeru Milojku Spajiću i obavijestila ga da su aktivnosti planirane Ugovorom o koncesiji za Rudnik Brskovo „jedne od najprljavijih rudarsko-prerađivačkih aktivnosti sa posljedicom trajnog uništenja prirode“.

Oni su tražili dostavljanje informacije u vezi sa raskidom Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju sulfidne polimetalične rude (Pb, Zn, Cu, FeS2 i ostalih pratećih sulfida metala) na istražno-eksploatacionom prostoru bivšeg rudnika „Brskovo“ kod Mojkovca, broj 01-3660/1 od 10.12.2010. godine.

Komentariši

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Neophodno je ispuniti sva polja označena sa *

Prije pisanja komentara molimo da se upoznate sa Pravilima komentarisanja.


Sačuvaj moje podatke na ovom pregledniku