Iz državne kase preko 14 miliona eura na izgubljene sporove

post-img Foto: Investopedia.com
R.B. 15.04.2024. 11:05

Iz državne kase se prošle godine po osnovu izgubljenih sporova odlilo preko 14 miliona eura, dok je naplatila skoro 112 hiljada eura, pokazuje Izvještaj o radu Zaštitnika imovinsko – pravnih interesa Crne Gore za 2023.

– Izmjena Zakona o parničnom postupku je dala pravo Zaštitniku-Državi za naplatu troškova postupka u sporovima u kojima je spor riješen u korist države, pa je institucija Zaštitnika prihodovala budžetu Države u 2023. iznos od 111.750 eura-, piše u Izvještaju.

Podsjećaju da je Zaštitnik u 2023. podnio kvartalne izvještaje Vladi Crne Gore koji se odnose na broj primljenih tužbi, vrstu i strukturu, te o novčanim sredstvima koja su sa državnog trezora kvartalno isplaćivana po osnovu izgubljenih sporova po svim osnovima, sa iznosima sudskih roškova, troškovima prinudnog izvršenja kamatama zbog neblagovremenog postupanja po pravosnažnim odlukama sudova (presudama, rješenjima).

– Prema ovim izvještajima, koji su usvojeni od strane Vlade Crne Gore, ukupan iznos koji je u 2023. odliven sa računa budžeta je 14.143.973 eura-, navodi se u Izvještaju.

U pitanju su, kako se navodi, pravosnažno dosuđene naknade štete po raznim osnovima, kao i troškovi nastali po donijetim rješenjima nadležnih sudova i tužilaštava, a tiču se troškova službenih odbrana advokata, troškova vještačenja, tumačenja, uz dodatno uvećanje kroz prinudnu naplatu zatim, neplaćanja po ispostavljenim fakturama za izvršene usluge, isporučenu robu i izvedene radove po kojima nije postupljeno od strane nadležnih državih organa uz, takođe, uvećanje za troškove prinudne naplate.

– Ovome treba dodati odliv sredstava na ime troškova upravnog postupka i spora po donijetim presudama uz uvećanje za troškove prinudne naplate, a u pitanju su postupci u kojima ne zastupa Zaštitnik imovinsko pravnih interesa Crne Gore-, zaključeno je.

Podsjetimo, prema Vladinim podacima, država je zbog izgubljenih sporova 2022. morala da plati 17 i po miliona eura, dok je za 2021. iznos bio nešto manji, skoro 17 miliona.

Izvor: Investitor.me

 

Komentariši

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Neophodno je ispuniti sva polja označena sa *

Prije pisanja komentara molimo da se upoznate sa Pravilima komentarisanja.


Sačuvaj moje podatke na ovom pregledniku