Politika privatnosti

Korisnik razumije i prihvata da portal 24 KROZ 7 može prikupljati Podatke o Korisniku koji su tehničke prirode i koji se automatski prikupljaju prilikom korišćenja Usluge i pristupa Sadržaju kao što su: internet domen i IP adresa Korisnika; vrstu internet browser-a i operativnog sistema pomoću kojeg je pristupljeno Portalu; vrijeme pristupa i dužinu posjete; dio Sadržaja kojem Korisnik pristupa; internet adresu Spoljne veze koja je uputila na Sadržaj, ako je Korisnik pristupio Sadržaju putem Spoljne veze na drugom internet sajtu.

Korisnik razumije da će Izdavač ovako prikupljene podatke koristiti u svrhu boljeg razumijevanja potreba Korisnika, radi kreiranja Sadržaja koji će biti u najvećoj mogućoj mjeri prilagođen Korisnicima i njihovim zahtjevima, kao i radi razvijanja što kvalitetnije Usluge.

Korisnik razumije i prihvata da će Izdavač čuvati Podatke o Korisniku koje Korisnik sam dostavi Izdavaču (npr. prilikom registracije korisničkog naloga i sl.), i da te podatke neće stavljati na uvid ili prosljeđivati trećim licima bez izričitog odobrenja Korisnika.

Korisnik razumije i prihvata da će Izdavač Podatke o Korisniku iz ovog člana proslijediti nadležnom državnom organu na zahtjev tog organa, u slučajevima kada je portal 24 KROZ 7 zakonom obavezan da nadležnom organu dostavi Podatke o Korisniku, na zahtjev tog organa, bez prethodnog obavještavanja Korisnika.

Kolačići

Korisnik razumije i prihvata da portal 24 KROZ 7 u pružanju Usluge koristi Kolačiće koji se prilikom pristupanja Sadržaju instaliraju na uređaj Korisnika, osim ako je Korisnik sam isključio upotrebu Kolačića na svom uređaju. Izdavač neće podatke prikupljene putem Kolačića koristiti u bilo koju svrhu osim za potrebe prilagođavanja Sadržaja Korisnicima.

Korišćenje Usluge od strane Korisnika smatra se saglasnošću Korisnika da se na njegov uređaj mogu prenijeti svi kolačići u okviru pružanja Usluge.

Podaci koje prikupljaju Kolačići su tehničke prirode i obuhvataju podatke koji se automatski prikupljaju prilikom korišćenja Usluge i pristupa Sadržaju i druge tehničke podatke.

Korisnik razumije i prihvata da Izdavač u pružanju Usluge koristi Kolačiće treće strane. Svrha ovih kolačića je prikupljanje analitičkih podataka u svrhu omogućavanja boljeg korisničkog iskustva Korisnicima.

Korisnik koji nije saglasan sa korišćenjem Kolačića ili naknadno opozove svoju saglasnost, dužan je da lično onemogući upotrebu Kolačića u svom uređaju. U tom slučaju Korisnik je dužan i lično onemogući na svom uređaju korišćenje do tada prikupljenih Kolačića, kao i da onemogući prihvatanje novih Kolačića.

Portal 24 KROZ 7 neće biti odgovoran za instaliranje Kolačića sa kojim Korisnik nije saglasan prilikom korišćenja Usluge, ako Korisnik lično ne onemogući korišćenje Kolačića.

Reklamne poruke

Portal 24 KROZ 7 zadržava pravo da Korisnicima isporučuje oglasne poruke zasnovane na aktivnostima, interesovanjima i navikama Korisnika, vodeći računa o tome da se ista reklamna poruka bezrazložno ne ponavlja, a sve u cilju neophodne analitike i mjerenja.

U napred navedenom smislu, postoji mogućnost da portal 24 KROZ 7 koristi podatke Korisnika i u dijelu koji se odnosi na web-istoriju, kao i da koristi geolokacijske i demografske podatke, s tim da podaci Korisnika mogu da se ukrštaju sa demografskim podacima ostavljenim prilikom registracije Korisnika. Objedinjeni podaci prikupljaju se tako da lična identifikacija Korisnika nije moguća, a tako prikupljeni podaci mogu biti korišćeni od strane portala Portal 24kroz7 i pouzdanih partnera, ukoliko za to postoji legitimni interes.

Pouzdani partneri Izdavača mogu da koriste Kolačiće ili druge slične tehnologije kako bi utvrdili da li su prikazali određenu reklamu, ili u cilju prikupljanja podataka o tome kako Korisnici reaguju na prikazane oglase, a mogu i da, na osnovu saglasnosti Korisnika, prilagode prikazane oglase interesovanjima Korisnika, utvrdivši ih na osnovu informacija dostavljenih od strane Korisnika.

Ukoliko je Korisnik dao saglasnost, ove informacije mogu biti korišćene i u dalje marketinške svrhe pouzdanih partnera portal, a u istu svrhu može sarađivati sa svojim pouzdanim partnerima. Pored lokalnih tehnologija za skladištenje, web-stranice Izdavača mogu takođe koristiti i druge tehnologije i tehnička rješenja za pristup podacima sačuvanim u web-pretraživaču ili terminalskoj opremi, a koja su neophodna za korišćenje web-stranica.

Izdavač može koristiti analitički softver trećih lica (npr. Google, Gemius) koji postavlja korisničke kodove na korisničkom terminalnom uređaju, radi prikupljanja korisničkih podataka.