Grupa nezavisnih intelektualaca i aktivista pokreće Deklaraciju o izradi Strategije za evropsku i građansku Crnu Goru – STEGA

post-img foto: Crna Gora
autor-img 24kroz7 08.07.2024. 15:32

Grupa nezavisnih intelektualaca, aktivista i privrednika pokrenula je inicijativu za donošenje Deklaraciju o izradi Strategije za evropsku i građansku Crnu Goru – STEGA, koja, kako navode pokretači, predstavlja javnu inicijativu slobodnih pojedinaca, okupljenih oko zajedničkog imenitelja – borbe za bolju i pravedniju Crnu Goru.

– Deklaracija o izradi Strategije za evropsku i građansku Crnu Goru – Stega, predstavlja javnu inicijativu slobodnih pojedinaca, okupljenih oko zajedničkog imenitelja – borbe za bolju i pravedniju Crnu Goru. Proces izrade Stega-e trajaće dvije godine, do 2026. godine, kada će biti usvojena dugoročna Strategija evropske i građanske Crne Gore, u svim oblastima, od prava i ekonomije, zdravstva i socijalne politike, do kulture i politike identiteta, s ciljem da se ostvari “Agenda 2028” – punopravno članstvo Crne Gore u EU – navodi se u predlogu Deklaracije.

Potpisnici i pokretači inicijative, koju su do sada potpisali 65 univerzitetskih profesora, advokata, privrednika i aktivista, u medijima dostavljenom nacrtu Deklaracije navode da Stega, u svom nazivu, simbolički povezuje najslavnije datume crnogorske prošlosti sa budućnošću Crne Gore, s naglaskom na Stegi iz vremena Petra I, kao aktu ujedinjavanja, nasuprot tendencijama razjedinjavanja crnogorskog društva i razgradnje crnogorske države.

– Stega je zasnovana na aksiomu – Crna Gora kao jedinstvena, nedjeljiva i naša jedina država. Zalažemo se i podržavamo njegovanje veza sa drugim državama i narodima, posebno onim najbližima – našim susjedima, a sve ovo sa je izraz težnje da Crna Gora postane prva sljedeća članica Evropske unije 2028. godine. Stega je zasnovana na ustavnom patriotizmu, što je drugo ime za građanski karakter države, a protiv etnofederalizacije države, getoizacije i asimilacije, a ista predstavlja dokument za razvoj inkluzivnog i državotvornog crnogorskog društva, koje je široko za sve, bez obzira na nacionalnu, etničku, vjersku i drugu pripadnost – navode potpisnici u Deklaraciji dostavljenoj medijima.

Potpisnici Deklaraciji navode da će u cilju unutrašnjeg dijaloga Stega biti rezultat zajedničkog rada, u kome će vrijednosti i javni interes biti glavno mjerilo rezultata, što se može postići, kako navode u tekstu Deklaracije, samo iskrenim, unutrašnjim društvenim dijalogom, uz poštovanje činjenica i bez uticaja izvan Crne Gore.

– Na sva otvorena pitanja odgovori su u Crnoj Gori. U cilju inkluzivnosti i otvorenosti procesa pozivamo građane i društvene subjekte da daju komentare, sugestije i prijedloge na Nacrt strategije za evropsku i građansku Crnu Goru redakcionim odborima za izradu STEGA-e i time doprinesu kvalitetu ovog dokumenta važnog za izgradnju bolje i pravednije Crne Gore u 21. vijeku – navodi se u nacrtu Deklaracije

Kako se navodi u saopštenju Deklaracija o izradi Strategije za evropsku i građansku Crnu Goru – Stega, potpisalo je 65 akademika, profesora, advokata, privrednika i drugih istaknutih intelektualaca, a ista predstavlja javnu inicijativu slobodnih pojedinaca, okupljenih oko zajedničkog imenitelja – borbe za bolju i pravedniju Crnu Goru. Među potpisnicima nacrta Deklaracije o izradi Strategije za evropsku i građansku Crnu Goru – Stega su: Vladimir Nikaljević, privrednik, Akademik Đorđije Borozan, Akademik Slobodan Backović, Akademik Vukić Pulević, Prof. dr Branislav Radulović, univerzitetski profesor, Prof. dr Gordana Đurović, univerzitetski profesor, Prof. dr Ilija Vujošević, univerzitetski profesor, Prof. dr Čedomir Čupić, univerzitetski profesor i mnogi drugi.

Komentariši

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Neophodno je ispuniti sva polja označena sa *

Prije pisanja komentara molimo da se upoznate sa Pravilima komentarisanja.


Sačuvaj moje podatke na ovom pregledniku