Izvještaj EK o poglavljima 23 i 24: Crna Gora ispunila privremene standarde

post-img foto: MEP
Izvor: RTCG 07.06.2024. 16:15

Evropska komisija (EK) u procjeni ispunjavanja privremenih mjerila u poglavljima 23 i 24 konstatovala je da je Crna Gora, sveukupno, ispunila privremene standarde, dostigla dobar rezultat na nivou usklađenosti i napreduje u primjeni pravnih tekovina Evropske unije (EU), navodi se u dokumentu u koji je TVCG imala uvid.

Diplomate iz država članica EU, u skladu sa procjenom EK, izradile su nacrt zajedničke pozicije da je Crna Gora, generalno gledano, ispunila privremene standarde. Tu poziciju treba da usvoje ambasadori država članica.

U nacrtu zajedničke pozicije zaj poglavlje 23 Komisija konstatuje da su dalji napori i dalje potrebni na svim nivoima, uključujući obezbjeđivanje da će neophodni administrativni i izvršni kapaciteti biti uspostavljeni prije pristupanja, i da se uspostavi solidna evidencija sprovođenja reformi sa dosljednim, konkretnim i ireverzbilnim rezultatima.

– Pitanja od posebnog značaja ostaju nezavisnost, odgovornost i djelotvornost pravosuđa, dalji konkretni rezultati u efikasnom sprečavanju i borbi protiv korupcije, uključujući korupciju na visokom nivou, i potpuno poštovanje i sprovođenje osnovnih prava i sloboda – navodi se u dokumentu.

U tekstu se navodi i da će Crna Gora privremeno zatvoriti ovo poglavlje kada ispuni mjerila koja se, između ostalog, odnose na sprovođenje sveobuhvatne reforme pravosuđa u skladu sa pravnim tekovinama EU i evropskim standardima o nepristrasnosti, nezavisnosti, odgovornosti, efikasnosti, profesionalizmu i kvalitetu.

Konkretno, Crna Gora treba da osigura u zakonu i praksi održivu nezavisnost, odgovornost, profesionalizam, i integritet pravosudnog sistema na svim nivoima, uključujući slobodu i otpornost pravosudnog sistema na pokušaje neprimjerenog unutrašnjeg i vanjskog uticaja, u skladu sa evropskim standardima i preporukama Venecijanske komisije.

Očekuje se i da Crna Gora osigura kapacitet, nezavisnost, odgovornost i efektivnost samouprave organa pravosuđa, uključujući u pogledu sastava i procesa odlučivanja o Sudskom savjetu, u skladu sa evropskim standardima, kao i efikasan pravosudni sistem sa sudijama i tužiocima koji donose kvalitetne odluke i optužnice u razumnom vremenskom periodu.

Crna Gora, takođe, treba da uspostavi snažne i efikasne sisteme za sprječavanje i suzbijanje korupcije, uključujući korupciju na visokom nivou. a to mjerilo će biti ispunjeno kada, između ostalog, uspostavi adekvatne operativne kapacitete specijalizovanih organa za borbu protiv korupcije i redovnih pravosudnih institucija za borbu protiv korupcije, uključujući i korupciju na visokom nivou.

– Pitanja obuhvaćena Poglavljem 23 su među fundamentalnim reformama od suštinskog značaja za uspjeh na putu ka EU. Konsolidacija napora u vezi sa privremenim mjerilima mora se nastaviti kako bi se osiguralo da reforme postanu ukorijenjene – navodi se u dokumentu.

EU napominje da će biti od suštinske važnosti da Crna Gora uspostavi solidne i uverljive rezultate primjene u cjelosti, pokazujući da reforme daju konkretne rezultate, sa opipljivim i nepovratnim uticajima na ove sektore.

EU, između ostalog, i apeluje na Crnu Goru da hitno otkloni nedostatke u pravnom okviru koji reguliše finansiranje političkih kampanja i političkih partija i subjekata, na osnovu posvećenosti koju je izrazila Vlada uz međustranačku podršku u Parlamentu, posebno kroz poštovanje preporuka GRECO-a i ODIHR-a da se značajno poveća transparentnost, kontrola potrošnje političkih partija i spriječi zloupotreba državnih resursa.

EU poziva Crnu Goru da birački spisak učini tačnim, kao i da pojača napore na efikasnom podizanju svijesti o korupciji u javnom sektoru, sprječavanju i rješavanju problema korupcije.

U dokumentu se još podsjeća na važnost poštovanja profesionalne i odgovorne javne uprave i promovisanje principa transparentnosti i integriteta uz obezbjeđivanje kvaliteta i principa zasluga, depolitizacije i transparentnosti u zapošljavanju, ocjenjivanju i otpuštanju.

EU još poziva Crnu Goru da u potpunosti implementira novo zakonodavstvo o slobodi izražavanja i medija, da pravilno sprovodi svoj pravni okvir i promoviše prakse koje štite slobodu mišljenja i izražavanja i okruženje koje omogućava slobodu medija.

– Unija poziva Crnu Goru da adresiraja i osudi svako nasilje, progon, uznemiravanje i zastrašivanje pojedinaca, uključujući novinare i druge medijske aktere i na uspostavljanje evidencije o istraživanju i krivičnm gonjenju slučajeva uključujući primjenu sankcija odvraćanja – ističe se u dokumentu.

EU naglašava važnost garantovanja nezavisnosti nacionalnog emitera i regulatornog organa za medije, i poziva na dosljednu i efektivnu primjenu pravnog okvira. Crna Gora se poziva da obezbijedi usklađenost sa obavezama iz Evropskog Zakona o slobodi medija.

U dijelu koji se odnosi na Poglavlje 24 pitanja od posebnog značaja uključuju postizanje daljih konkretnih rezultata u efikasnoj borbi protiv organizovanog kriminala, uključujući zapljenu i konačnu konfiskaciju imovine, pranje novca, istrage, saradnju u oblasti zapljene narkotika, usklađivanje vizne politike, kontrola spoljnih granica i efikasno upravljanje migracionim tokovima, uključujući sistem azila koji dobro funkcioniše i borbu protiv neregularnih migracija i krivično gonjenje i razbijanje mreža krijumčarenja migranata.

U operativnom smislu, Zajednička pozicija EU, nakon što je usaglasi Savjet, postaviće završna mjerila koja će obezbijediti dalje smernice o radu koji predstoji u ovim poglavljima.

Komentariši

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Neophodno je ispuniti sva polja označena sa *

Prije pisanja komentara molimo da se upoznate sa Pravilima komentarisanja.


Sačuvaj moje podatke na ovom pregledniku