Mještani Spuža o problemima sa komunikacijom zbog UIKS-a

post-img Foto: Montenegrofor.me
D.V. 13.04.2024. 14:00

U vrijeme kada je mobilna komunikacija nešto bez čega se skoro ne može zamisliti život, stanovnici naselja na granici Podgorice i Danilovgrada zbog uređaja za ometanje signala mobilne telefonije (ometači) instaliranih u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS) ne mogu da ostvare poziv ili koriste internet.

Mještanin Slobodan Stanić za Portal RTCG kaže da su pozivi stanovnika naselja Velje Brdo, KP-Dom, Grbe, Stologlava i Pričelje službi Hitne pomoći, vatrogascima ili policiji, komunikacija s porodicom ili firmom u kojoj su zaposleni, već godinama otežani.

Sve to, kako navodi, negativno utiče na kvalitet života i bezbjednost oko 4.000 stanovnika.

“Kao građani obdareni neotuđivim pravima, suočavamo se sa paradoksom moderne ere: da živimo u slobodnom i digitalnom društvu koje nam, ironično, ograničava pristup jednoj od najosnovnijih sloboda – slobodi komunikacije”, kazao je Stanić.

Stanovnici razumiju opravdanost upotrebe ometača signala unutar UIKS-a ali ističu da to ne smije ugrožavati prava i slobode ostalih građana. Poručuju da korišćenje te tehnologije mora biti strogo ograničeno. Smatraju da je problem u tehnički neispravnom sistemu ometača.

“Postavljanje ometača signala od strane UIKS može biti opravdano potrebom za očuvanjem sigurnosti i sprečavanjem nelegalnih komunikacija između zatvorenika i vanjskog svijeta, unutar UIKS-a. Međutim, korištenje takve tehnologije prema spolja u krugu od 5 kilometara nema utemeljenja ni po kom osnovu. Pravo na slobodu komunikacije i pristup informacijama je temeljno ljudsko pravo koje je zaštićeno kako nacionalnim pravom (ustavom Crne Gore) tako i međunarodnim pravom, uključujući Evropsku konvenciju o ljudskim pravima (EKLJP). Kada institucija svojim djelovanjem uskrati slobodu ili udobnost života građanima koji nemaju veze sa delatnošću te ustanove, to predstavlja kršenje osnovnih ljudskih prava”, kazao je Stanić.

Problemi mještana traju godinama

Problemi mještana traju godinama, od kada je spuški zatvor instalirao ometače signala, kako zatvorenici koji prošvercuju telefone ne bi mogli da komuniciraju sa spoljašnjim svijetom.

Kako bi ih riješili, mještani su se obraćali UIKS-u, mobilnim operaterima, Agenciji za elektronske kominikacije i poštansku djelatnost (EKIP) ali su, kako su nam kazali, ili ostali bez odgovora, ili su oni koji su odgovorili, odgovornost prebacivali na one druge.

“Obratili smo se Upravi za izvršenje krivičnih sankcija ali su oni negirali odgovornost, ukazujući na mobilne operatere kao izvor problema. Upiti poslati mobilnim operaterima su ostali bez odgovora, što dodatno otežava napore za rješavanje ovog pitanja. Takođe smo uputili zahtjev prema EKIP-u tj. Agenciji za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, koja nam je odgovorila da postoji značajno ometanje signala od strane UIKS-a”, kazao je Stanić.

Na pitanja Portala RTCG iz UIKS-a su samo odgovorili: “Nakon sprovedenog postupka javnih nabavki, za nabavku i instaliranje smart ometača za potrebe Uprave za izvršenje krivičnih sankcija izabrana je ponuda ponuđača ALATEL doo iz Podgorice. Imajući u vidu specifičnost namjene i funkcionisanja sistema smart ometača, ne mogu se davati paušalne ocjene o uspješnosti ovog sistema i opsegu njegovog djelovanja”.

Iz telekomunikacionih kompanija su potvrdili da je problem nastao uvođenjem ometača signala u UIKS. Kazali su i da rješenje nije u njihovoj nadležnosti ali, kažu, kako bi izašli u susret korisnicima, rade na njegovom iznalaženju.

“Tokom februara formirana je radna grupa koju čine predstavnici sva tri operatera, UIKS-a, EKIP-a sa ciljem da se ispita ispravnost opreme koja se koristi za ometanje signala u UIKS-u kao i njena podešavanja. U tom kontekstu, EKIP je preuzeo inicijativu za testiranje opreme u UIKS-u, kao i nastojanja da se pronađe rješenje ovog problema”, navodi se u odgovoru moblnih operatera.

Ometači instalirani na spoljašnjim stubovima

Iz EKIP-a su nam kazali da ometači nijesu instalirani unutar objekta UIKS-a, čime bi se, kako su kazali, značajno ograničio njihov domet, već na spoljašnjim stubovima, pa je, kažu, nemoguće u potpunosti spriječiti prostiranje ometajućeg signala izvan granica kompleksa.

Navode i da su u više navrata u saradnji sa Upravom za inspekcijske poslove i predstavnicima UIKS-a i operatera mobilne telefonije vršili mjerenja i ukazivali upravi UIKS-a da je potrebno ograničiti djelovanje ometača isključivo na unutrašnjost zatvora.

“Nakon ukazanih problema predstavnici UIKS-a su smanjili snagu ometača na najmanju moguću mjeru do iznalaženja konačnih rješenja. Ocijenjeno je potrebnim da se uspostavi saradnja između predstavnika Agencije, UIKS-a, firme koja održava ometače, Uprave za inspekcijske poslove i mobilnih operatera radi utvrđivanja stanja i predlaganja mjera u cilju obezbjeđivanja potpune funkcionalnosti instaliranog sistema ometača i sprečavanja uticaja tog sistema van kompleksa UIKS-a “, kazali su iz EKIP-a.

Fomirana radna grupa

Potvrdili su da je formirana Radna grupa koja je dužna da sačini izvještaj o utvrđenom stanju sa predlogom mjera i dostavi ga direktoru UIKS-a. Kada se tačno može očekivati potpuno rješenje situacije u kojoj su se stanovnici naselja oko UIKS-a našli, nijesu naveli.

“U skladu sa prethodno navedenim u narednom periodu će biti zajednički preduzete mjere radi obezbjeđivanja kvalitetnog signala mobilne telefonije izvan kompleksa UIKS-a, uz obezbjeđivanje potpune funkcionalnosti sistema ometanja unutar kompleksa UIKS-a”, kazali su iz EKIP-a.

Mještani se nadaju da će obećano u najskorije vrijeme biti i ispunjeno u suprotnom, kako su kazali, “borba protiv nevidljivih lanaca koji ograničavaju temeljne slobode i pravo na komunikaciju neće biti vođena bukom i bijesom, već mirnim, ali nepokolebljivim glasom pravde koji rezonuje kroz tišinu koja nam je nametnuta”.

Kažu da će kroz dijalog sa institucijama, edukaciju i mirna okupljanja u skladu sa zakonom, izgrađivati mostove razumijevanja i solidarnosti.

“Naš cilj nije samo osloboditi sebe od ‘gluve sobe’ u kojoj se nalazimo, već i osvijetliti put ka slobodi za sve one koji dolaze poslije nas sa sličnim problemima a zajedničkoj težnji za pravednijim i poštenijim društvom”, kazao je Stanić.

Mještani: Rješenje ćemo tražiti na domaćem i međunarodnom terenu

Rješenje će, kaže, tražiti kako na domaćem tako i međunarodnom terenu, najprije kod institucija EU.

“Evropski parlament, posebno Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutrašnje poslove (LIBE), Odbor za spoljne poslove (AFET) i Pododbor za ljudska prava (DROI). Ovi odbori se bave pitanjima koja se odnose na zaštitu građanskih prava, pravosuđe i unutrašnje poslove, što ga čini relevantnim za adresiranje problema koji utiču na slobodu komunikacije i pristup informacijama tj. obraćaju pažnju na pitanja vezana za prava i slobode u procesu proširenja. Evropski ombudsman istražuje pritužbe na lošu administraciju u institucijama i tijelima EU. Iako se primarno bavi pitanjima unutar samih institucija EU, pružaju smjernice na pritužbe i prilikom pregovora. Delegacija EU u Crnoj Gori radi na promovisanju odnosa između Crne Gore i EU, uključujući nadgledanje procesa pristupanja. Kontaktiranjem Delegacije direktno ćemo adresirati ovo pitanje unutar Crne Gore”, najavio je Stanić.

Do tada, prema riječima Stanića, stanovnici naselja oko UIKS-a redovno izmiruju račune za telekomunikacione usluge, uprkos značajno smanjenom kvalitetu pružene usluge. On napominje i da to nije u skladu sa uslovima ugovora potpisanim sa pružaocima usluga.

Ističe i da podržavaju osnivanje radne grupe, ali kako je kazao, one efikasne.

“U ovoj dugotrajnoj borbi za prava, ne tražimo samo stvaranje još jedne radne grupe koja bi razvlačila rješenje problema preko neodređenih vremenskih granica, dopuštajući da se tema ponovo izgubi u moru birokratske zaboravnosti. Umjesto toga, insistiramo na preciznom rokovniku za akciju – tražimo jasne datume i obavezne rokove, kako bismo osigurali da ovo pitanje ostane u fokusu odgovornih, sve dok se potpuno ne riješi”, kazao je Stanić.

Stanovnici naselja oko UIKS-a, kaže Stanić, zahtijevaju hitno djelovanje, ne prazna obećanja već stvarne i mjerljive promjene.

Izvor: RTCG

Komentariši

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Neophodno je ispuniti sva polja označena sa *

Prije pisanja komentara molimo da se upoznate sa Pravilima komentarisanja.


Sačuvaj moje podatke na ovom pregledniku