Pojačane aktivnosti Uprave za inspekcijske poslove tokom praznika

post-img foto: Uprava za inspekcijske poslove
24kroz7 07.05.2024. 16:06

Tržišna inspekcija  je za vrijeme prvomajskih praznika zatvorila 13 poslovnih objekata i izdala 20 prekršajnih naloga u iznosu od 12.000 eura.

Iz Uprave za inspekcijske poslove saopštili su da je pet objekata zatvoreno u Budvi, četiri u Baru, tri u Kotoru i jedan u Ulcinju.

– Takođe, tokom ova dva praznična dana inspekcija rada je izvršila 53 inspekcijska nadzora na teritoriji cijele Crne Gore. Konstatovano je 27 nepravilnosti, izdata su 33 prekršajna naloga u ukupnom iznosu od 29.200 eura, i podnijeto je šest zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka nadležnim sudovima – Kazali su iz Uprave za inspekcijske poslove.

U saopštenju navode da je najveći broj nepravilnosti zabilježen u Ulcinju, te da su se iste ticale propusta poslodavca da obavijesti inspekciju rada o radu za vrijeme praznika, rada bez ugovora o radu i prijave na obavezno socijalno osiguranje, neposjedovanja dozvole za privremeni boravak i rad stranaca koji su zatečeni na radu…

– Inspekcija rada je tokom praznika Vaskrsa 3. i 6. maja izvršila 35 inspekcijskih nadzora pri čemu je izdato 12 prekršajnih naloga u iznosu od 13.200 eura i podnijeto je osam zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka. Nepravilnosti koje su kontatovane odnosile su se na to da poslodavci nisu obavijestili inspekciju rada o radu za dane praznika. Kontrolisane su različite vrste djelatnosti odnosno trgovina, ugostiteljstvo, zanatstvo, građevina – navodi se u saopštenju Uprave.

Uprave za inspekcijske poslove navodi i da je Turistička inspekcija 1. maja u saradnji sa predstavnikom Nacionalnog parka Skadarsko jezero vršila inspekcijski nadzor prevoza putnika u nautičkom turizmu, na lokaciji Virpazar – Skadarsko jezero.

– Tom prilikom konstatovano pet je nepravilnosti koje su se odnosile na neposjedovanje odobrenja za rad. Subjektima nadzora su izdati prekršajni nalozi u iznosu od 2.000 eura i podnešen je jedan zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka – navodi se u saopštenju Uprave za inspekcijske poslove.

Iz Uprave za inspekcijske poslove navode da su tokom prazničnih dana vršili pojačan nadzor u onim privrednim granama koje su to iziskivale pojačanim obimom rada i prilivom turista, te je na taj način napravljen dobar uvod u aktivnosti koje Uprava organizuje u ovom periodu godine.

– Uprava sprovodi svoje redovne aktivnosti i planove insekcijskog nadzora ujednačeno u svim regijama i opštinama Crne Gore. U narednim danima inspekcije će, pored redovnih insekcijskih nadzora, nastaviti sa nadzorima vodeći se načelom preventivnosti gdje je to moguće tj. ukazujući na nepravilnosti i na taj način uticati na privredne subjekte da što spremnije otpočnu ljetnju turistički sezonu te usklade svoje poslovanje sa zakonskim propisima – uaključeno je u saopštenju Uprave za inspekcijske poslove.

Komentariši

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Neophodno je ispuniti sva polja označena sa *

Prije pisanja komentara molimo da se upoznate sa Pravilima komentarisanja.


Sačuvaj moje podatke na ovom pregledniku