Vučković: Spriječiti neprimjeren pritisak NVO Akcija za ljudska prava u postupku glasanja za predlog za predsjednika Vrhovnog suda

post-img Vesna Vučković – Foto: Vrhovni sud
24kroz7 16.05.2024. 10:39

Nakon jučerašnjeg saopštenja NVO Akcija za ljudska prava „Spriječiti manipulacije prilikom sjutrašnjeg glasanja za predlog predsjednika Vrhovnog suda“ u kojem su iznijeli svoj stav da je za predlog predsjednika Vrnovnog suda potrebno da kandidat na Opštoj sjednici Vrhovnog suda dobije podršku od 11 glasova, a ne 13 glasova kako to navode iz Vrhovnog suda, danas je reagovala sudija dr Vesna Vučković, v.d. predsjednica Vrhovnog suda.

U reagovanju Vrhovnog suda navodi se da su su konstatacije NVO Akcija za ljudska prava neutemeljene, proizvoljne, i time dovode do obmanjivanja javnosti o pravom stanju stvari i postupku predlaganja kandidata za predsjednika Vrhovnog suda Crne Gore od strane Opšte sjednice Vrhovnog suda Crne Gore.

– Odlukom o broju sudija u crnogorskom sudstvu, propisano je da je u Vrhovnom sudu predsjednik suda i 18 sudija. Odredbom člana 34 Poslovnika o radu Opšte sjednice Vrhovnog suda Crne Gore, propisano je da, za izbor predsjednika Vrhovnog suda predložen je kandidat koji je dobio dvotrećinsku većinu glasova ukupnog broja sudija Vrhovnog suda. Ukupan broj sudija Vrhovnog suda je 19, što nije bilo sporno ni u jednom od dosadašnjih izbora, tako da je dvotrećinska većina 13 glasova, a što je utvrđeno i u zapisniku sa Opšte sjednice Vrhovnog suda Crne Gore I Su br. 81/21-I od 31.03.2021. godine, prilikom glasanja za kandidata, tadašnjeg sudiju Vrhovnog suda Miraša Radovića, kada je sud imao 14 sudija, a kandidat Miraš Radović dobio glasove svih prisutnih sudija. Nije Opšta sjednica računala dvotrećinsku većinu od 14 sudija, koliko ih je tada bilo u Vrhovnom sudu, što se u tekstu potencira, već se i tada računala dvotrećinska većina od 19 sudija – piše u saopštenju koje potpisuje Vučkovićeva.

Vučkovićeva naglašava da je za predlog kandidata koji bi se proslijedio Sudskom savjetu potrebno da isti dobije 13 glasova na Opštoj sjednici Vrhovnog suda Crne Gore.

– Kandidat treba da dobije 13 glasova da bi bio predložen Sudskom savjetu od strane Opšte sjednice Vrhovnog suda, tako da je poznato koliko kandidat glasova treba da ima. Ovo nije metod g-đe Vučković, kako se u tekstu navodi, već sudija Opšte sjednice Vrhovnog suda, što je uvijek do sada primjenjivano. Dakle isti metod primjenjen je i u odnosu na dr Vesnu Vučković, kao kandidatkinju za predsjednika Vrhovnog suda, na Opštoj sjednici održanoj 17.01.2023.godine. Nije logično da se dvotrećinska većina utvrdjuje ad hoc, kako bi to proizilazilo iz tumačenja HRA, i da se to mijenja u ovom trenutku, kada već postoji zauzet stav, da se to računa od 19 sudija, jer je to ukupan broj sudija. Poslovnik o radu Opšte sjednice Vrhovnog suda, ne propisuje, da je to broj od izabranih sudija, već od „ukupnog broja sudija“ – kazala je sudija Vučković.

Ona je kazala da su proizvoljni navodi u tekstu NVO Akcija za ljudska prava „da je nedopustivo što Vrhovni sud nije izmijenio Poslovnik o radu Opšte sjednice i precizirao pravila o glasanju i broju potrebnih glasova za utvrđivanje predloga“.

– Na Opštoj sjednici sudija Vrhovnog suda održanoj dana 03.04.2024. godine, izabrana je Komisija za izmjene i dopune Poslovnika o radu Opšte sjednice, sa zadatkom da se u roku od 20 dana od dana izbora i održavanja sjednice utvrdi Predlog Poslovnika, a imajući u vidu da je Sudski savjet donio odluku o raspisivanju Javnog oglasa za izbor predsjednika Vrhovnog suda Crne Gore. Ne stoji konstatacija u tekstu NVO Akcija za ljudska prava, da je vd predsjednica suda najavila izmjenu Poslovnika o radu Opšte sjednice još 15. marta 2024. godine, jer je to bilo na Opštoj sjednici održanoj 03.04.2024.godine. Sudski savjet Crne Gore, raspisao je Javni oglas za izbor predsjednika Vrhovnog suda Crne Gore, dana 01.04.2024.godine, koji je objavljen na sajtu Sudskog savjeta dana 04.04.2024.godine, a Opšta sjednica održana je dan ranije tj. 03.04.2024.godine. Komisija za izmjene i dopune Poslovnika o radu Opšte sjednice, nije preduzela niti dostavila u roku od 20 dana od dana održavanja Opšte sjednice Predlog Poslovnika, jer je Javni oglas bio u toku, pa se izmjene pravila i procedura u toku dok traje postupak po Javnom oglasu, ne mogu mijenjati – navodi se u saopštenju Vučkovićeve.

Vučkovićeva se osvrnula i navode u tekstu NVO Akcija za ljudska prava koji se tiče navodnih „nerješeni problem pitanja da li sudija kandidat treba da glasa za sebe ili ne“ te mogućeg neravnopravnog položaja kandidata za predsjednika Vrhovnog suda.

– U odnosu na „nerješeni problem“ pitanja da li sudija kandidat treba da glasa za sebe ili ne, jer je i to pravilo različito primjenjivano, ističe se da je Poslovnik o radu Opšte sjednice Vrhovnog suda propisao u članu 9 stav 2, da „Pravo glasa imaju sudije i predsjednik suda“. Kandidatkinja Ana Vuković, sudija Vrhovnog suda Crne Gore, ima pravo glasa. Kandidat Miodrag Pešić, nije sudija Vrhovnog suda, tako da po odredbi člana 9 stav 2 Poslovnika, ne glasa. Da li ih ovo stavlja u neravnopravan položaj, je pitanje koje, životno, do sada nije bilo jer su kandidati za predsjednika Vrhovnog suda uvijek bile sudije Vrhovnog suda, pa se samim tim ovo pitanje nije postavljalo kao sporno. Vrhovni sud će nakon detaljne analize svih pitanja koja se pojavljuju, kao sporna ili nejasna i nepotpuna, u vezi rada Opšte sjednice nakon dostavljanja Predloga Poslovnika od strane Komisije, predložiti rješenja koja neće stvarati dileme u primjeni – piše u reagovanju Vrhovnog suda.

– Sa druge strane, ovakve primjedbe i tumačenja od strane nevladine organizacije HRA nijesu bile zastupljene ranije, odnosno kada su bili drugi kandidati za predsjednika, uključujući i mene, što stvara sumnju da ova nevladina organizacija zasniva tumačenja u zavisnosti od prijavljenih kandidata. I na kraju, još jednom želim da ukažem, da se vrši kontinuirani pritisak od strane HRA, na sudije Vrhovnog suda, neposredno prije glasanja za utvrdjivanje predloga za izbor predsjednika, što je nedopustivo – zaključuje Vučkovićeva u svom reagovanju.

Komentariši

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Neophodno je ispuniti sva polja označena sa *

Prije pisanja komentara molimo da se upoznate sa Pravilima komentarisanja.


Sačuvaj moje podatke na ovom pregledniku