Ekološke NVO pozvale Spajića da zaustavi izgradnju hidroelektrana na Ćehotini

post-img Ćehotina
R.B. 05.04.2024. 11:03

Grupa ekoloških nevladinih organizacija pozvala je Vladu Crne Gore da odmah stavi na čekanje sve planove za izgradnju hidroelektrana na Ćehotini, a i na drugim rijekama, kao i da ne ulazi u partnerstva sa bilo kojim energetskim gigantima iz Evrope i svijeta, dok ne izradi Nacionalnu energetsku politiku do 2040. godine, i ne izradi i ne usvoji Nacionalni energetski i klimatski plan kao krovna strateška dokumenta u polju energetike.

Grupa ekoloških organizacija izražava duboku zabrinutost povodom najava premijera Milojka Spajića i njegove Vlade o izgradnji hidroelektrana na rijeci Ćehotini.

Taj plan vide kao nastavak prakse nestrateškog i neodrživog planiranja sektora energetike, koji, kako smatraju, nosi sa sobom značajne rizike sa socijalnog, ekonomskog i ekološkog aspekta.

Ističu da planirani projekti nijesu u skladu sa postojećim strateškim i planskim dokumentima.

“Predstavljeni plan za izgradnju hidroelektrana je u suprotnosti sa projekcijama namjene ove rijeke kako kroz nacrt Prostornog plana Crne Gore, tako i sa nacrtom PUP-a Pljevalja. Oba planska dokumenta predviđaju zaštitu ove rijeke u cijelom toku kao Parka prirode, te je projektuju kao potencijalno Emerald područje, odnosno dio regionalne ekološke mreže od međunardnog značaja u skladu sa Bernskom konvencijom, a koje je Crna Gora potpisnica”, navodi se u saopštenju grupe NVO.

Podsjećaju i na tekući postupak proglašenja gornjeg toka rijeke Ćehotine zaštićenim područjem na teritoriji opštine Pljevlja i opštine Bijelo Polje.

Poručuju da planirana izgradnja hidroelektrana na ovom području stavlja u rizik floru i faunu ovog područja.

“Rijeka Ćehotina je u Crnoj Gori pa i u regionu jedna od najpogodnijih rijeka za opstanak salmonidnih vrsta riba, među kojima je i riba mladica (Hucho hucho). Prema IUCN Crvenoj listi, mladica je klasifikovana kao ugrožena vrsta, što ukazuje na visok rizik od izumiranja u divljini. Mladica je endemska vrsta Dunavskog sliva u Evropi, gdje preostalu populaciju primarno ugrožava izgradnja brana, što rezultira fragmentacijom staništa i prekid longitudinalnog kontinuiteta rijeka, odsijecajući ribe od njihovih prirodnih mrestilišta. Upravo planirana gradnja hidroelektrana bi dovela do trajnog izumiranja ove riblje vrste u rijeci Ćehotini”, navodi se u saopštenju.

Grupa NVO podsjeća da su u prethodnim decenijama, nemilice i stihijski eksploatisana prirodna bogatstva ove najsjevernije crnogorske opštine.

“Pljevljaci su dobili degradiranu životnu sredinu, zagađen vazduh, kontaminirano zemljište, opustošene šume, dok se upravo kao nastavak te prakse planira građanima uzeti i Rijeka Ćehotina, koja je symbol ovog grada”, navodi se u saopštenju.

Pozivaju Vladu Crne Gore da odmah stavi na čekanje sve planove za izgradnju hidroelektrana na Ćehotini, a i na drugim rijekama, kao i da ne ulazi u partnerstva sa bilo kojim energetskim gigantima iz Evrope i svijeta, dok ne izradi Nacionalnu energetsku politiku do 2040. godine, i ne izradi i ne usvoji Nacionalni energetski i klimatski plan kao krovna strateška dokumenta u polju energetike.

“Sve suprotno od ovoga, govori o nezbiljnom pristupu Vlade u planiranju energetskog sektora kao jedne najznačajnije privredne grane u Crnoj Gori. Ovakav pristup može izazvati dalekosežne ekološke i socijalne posledice, kao i veliki otpor i nepovjerenje javnosti. Zato na kraju želimo poslati jasnu poruku kreatorima plana o izgradnji hidroelektrana na rijeci Ćehotini, da ćemo sa gradjanima pružiti otpor da bi je zaštitili od ovakvih planova, naravno, u skladu sa zakonima i Ustavnim pravom države Crne Gore”, navodi se u saopštenju.

Ovo saopštenje potpisiju sljedeće navedene organizacije:
NVO “Da zaživi selo” – Pljevlja
NVO “Eko-tim” – Podgorica
NVO “Viva Vita” – Pljevlja
NVO “Legalis” – Pljevlja
NVO “Euro most” – Bijelo Polje
SRK “Lipljen” – Pljevlja
NVO “Društvo mladih ekologa” – Nikšić
NVO “KOD” – Podgorica
NVO “Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore” – Podgorica
NVO “Crnogorsko društvo ekologa” – Podgorica
NVO “Udruženje korisnika ribljeg fonda Crne Gore”
Koalicija za održivi razvoj (KOR) – Žabljak
Udruženje “Ozelenimo” – Podgorica

Izvor: RTCG

Komentariši

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Neophodno je ispuniti sva polja označena sa *

Prije pisanja komentara molimo da se upoznate sa Pravilima komentarisanja.


Sačuvaj moje podatke na ovom pregledniku