EKIP: Tarifni kalkulator za poređenje ponuda javnih elektronskih komunikacionih usluga

post-img Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost
R.B. 07.03.2024. 09:02

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP) implementirala je veb aplikaciju Tarifni kalkulator za pomoć korisnicima prilikom izbora elektronskih komunikacionih usluga u Crnoj Gori.

Tarifni kalkulator je, kako su objasnili, interaktivni alat za poređenje ponuda javnih elektronskih komunikacionih usluga u Crnoj Gori, u dijelu fiksne i mobilne telefonije, usluga pristupa internetu, distribucije TV i radio programa (AVM sadržaja) i kombinovanih paketa navedenih usluga.

Tarifni kalkulator je dostupan na internet stranici www.ekip.me u dijelu Servisi Agencije, kao i na adresi kalkulator.ekip.me.

Iz EKIP-a su kazali da je tokom prošle godine aplikaciji Tarifni kalkulator pristupilo 6,04 hiljade korisnika, koji su ostvarili 543,08 hiljada sesija sa prosjekom zadržavanja 3,3 minuta.

Tarifni kalkulator korisniku pomaže u izboru elektronske komunikacione usluge, koja odgovara njegovim potrebama.

Kalkulator ima informativni karakter. Zasniva se na podacima o cijenama i opisu usluga koje unose operatori elektronskih komunikacija.

Da bi uporedio troškove za određenu uslugu, korisnik prvo mora unijeti svoje zahtjeve, na osnovu koje će mu portal ponuditi tarifne pakete.

„Postoje dva načina unosa – jednostavan i detaljan. Kod jednostavnog unosa, korisnik unosi manje podataka i primijenjene su određene pretpostavke, zasnovane na podacima o prosječnoj potrošnji korisnika u Crnoj Gori za izabranu uslugu. Za definisanje raspodjele saobraćaja prema konkretnim destinacijama, koristi se detaljan unos“, objasnili su iz EKIP-a.

Kalkulator korisniku, na osnovu podataka o željenoj elektronskoj komunikacionoj usluzi koje unosi korisnik i podataka koje su unijeli operatori elektronskih komunikacija, daje rang listu najpovoljnijih usluga iz ponude operatora, koje odgovaraju zahtjevima korisnika.

Rezultati dobijeni uz pomoć Tarifnog kalkulatora ne predstavljaju mjesečne račune za korišćenje javnih elektronskih komunikacionih usluga. Za stvarni proračun, dobijanje ponude i zaključenje ugovora, korisnik treba da se obrati direktno operatoru elektronskih komunikacija koga je izabrao na osnovu preporuke/proračuna kalkulatora.

Operatori elektronskih komunikacija u aplikaciju Tarifni kalkulator unose podatke o cijenama, uslovima i opisu usluga koje nude, a Agencija, u skladu sa dešavanjima na tržištu (novim ponudama operatora) daje odobrenje na unijete podatke, ili vraća na doradu operatoru, ukoliko komparacijom sa podacima i cijenama u cjenovniku operatora utvrdi da unos podataka i uslova nije tačan.

„Na taj način se obezbjeđuje da korisnik koji pristupi kalkulatoru raspolaže sa tačnim informacijama i podacima o ponudama operatora elektronskih komunikacija, cijenama i karakteristikama elektronskih komunikacionih usluga“, zaključuje se u saopštenju.

Komentariši

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Neophodno je ispuniti sva polja označena sa *

Prije pisanja komentara molimo da se upoznate sa Pravilima komentarisanja.


Sačuvaj moje podatke na ovom pregledniku