“Sveti Stefan hoteli” u teškoj situaciji zbog duga Petrosa Statisa

post-img Foto: Sveti Stefan
Izvor: Dan 01.06.2024. 19:00

Zakupac hotela na Svetom Stefanu, firma “Adrijatik propertis”, nije platio četiri kirije preduzeću “Sveti Stefan hoteli”, potvrdio je “Danu” izvršni direktor tog državnog preduzeća Nikola Plamenac.

On nam je kazao da im je “Adrijatik propertis” poslednju kiriju za drugi kvartal prošle godine platio prije skoro godinu dana.

– Nisu nam platili kiriju za treći i četvrti kvartal prošle godine, kao ni kiriju za prvi i drugi kvartal ove godine. Kiriju za dva kvartala prošle godine platili su tek u avgustu, tako da nam duguju kiriju za punih godinu dana – rekao je Plamenac za “Dan”.

On je istakao da “Adrijatik propertisu” izdaju fakture sa PDV-om, te da kirija za kvartal iznosi oko 380 hiljada eura, ali da zakupac ne priznaje trošak PDV-a, odnosno smatra da po ugovoru ne treba da plaća PDV, pa je lani uplatio po 320 hiljada eura za prvu i drugu kiriju. Prema ugovoru, godišnja kirija za zakup Svetog Stefana i vile “Miločer” je 1,12 miliona, dok je sa PDV-om taj iznos 1,345 miliona eura.

Pred sudovima u Crnoj Gori u toku je spor oko toga da li zakupac preduzeću “Sveti Stefan hoteli” treba da plaća PDV ili ne, ali se u tom sporu još nije krenulo sa odlukom o suštini spora, već se odlučuje o nadležnosti sudova. Tačnije, zakupac smatra da o tome treba da se odlučuje preko arbitraže, dok državno preduzeće smatra da o tome može odlučiti Privredni sud. Trenutno je postupak pred Vrhovnim sudom.

– Uvijek kada pošaljemo fakturu sa PDV-om, “Adrijatik” odgovara šablonski da osporava obračun PDV-a i da će platiti nesporni dio obaveza, s tim što ni to nisu plaćali četiri kvartala. Imali smo početkom prošle godine kontrolu Poreske uprave (PU), koja nam je utvrdila obavezu da obračunavamo kiriju sa PDV-om. Takođe, PU nam je obračunala obavezu PDV-a za unazad pet godina, koji smo morali da platimo. U pitanju je nekoliko stotina hiljada eura. I na svaku novu fakturu mi plaćamo PDV i ako je ne naplatimo od zakupca – kazao je Plamenac.

Od PU su tražili da izvrši kontrolu “Adrijatik propertisa”, kako bi se i preko tog organa utvrdilo i potvrdilo da imaju obavezu plaćanja PDV-a.

– Vjerovatno bi se “Adrijatik” žalio i na rješenje PU, ali bi se na kraju preko nadležih institucija utvrdilo da li imaju ili nemaju obavezu plaćanja PDV-a. Ako su oni u pravu, mi bismo odmah promijenili odluku skupštine akcionara i ne bismo išli na arbitražu – istakao je Plamenac.

Skupština akcionara “Sveti Stefan hotela” je krajem 2021. godine donijela odluku da se zakupcu obračunava kirija sa PDV-om, te da mu se obračuna i PDV za kirije prije tog datuma, a od osnivanja ovog društva u 2019. godini.

Za period prije toga, odnosno za period duži od pet godina, preduzeće nema pravo da traži PDV, što bi značilo da i ukoliko se ispostavi da je “Adrijatik” trebalo da plaća PDV na kiriju, da taj novac neće naplatiti “Budvanska rivijera”, preduzeće iz kojeg su nastali “Sveti Stefan hoteli”.

“Adrijatik propertis” je zakupac Svetog Stefna od 2006. godine, a po ugovoru, uzeo ga je pod zakup do 2049. godine. Po osnovnom ugovoru zakup je bio na 30 godina, da bi aneksom se produžio na još 12 godina.

Vlasnik “Adrijatik propertisa” je firma Ejdvej investments limited (Aidway Investments Limited) sa Britanskih Djevičanskih ostrva. Predsjednik odbora direktora je Petros Statis, dok su članovi odbora direktora Hing Chuan Ngie i Slađana Oikonomou. Izvršni direktor firme je Goran Bencun.

Lani su poslovali sa minusom od 12,4 miliona, čime je akumulirani gubitak firme dostigao iznos od 147,1 milion eura. U napomenama uz finansijske iskaze dostavljene Poreskoj upravi (PU) navedeno je da je na kraju decembra 2023. godine kapital društva iskazan u negativnom iznosu od 71 milion, dok su na isti dan kratkoročna rezervisanja i obaveze društva za 58 miliona eura veće od njegove obrtne imovine. Vlasnik društva je 15. marta 2024. godine izdao pismo podrške u kome se obavezao da finansijski podrži društvo 12 mjeseci nakon datuma finansijskih iskaza društva ili izvještaja revizora.

Poslednjih desetak dana u medijima se pisalo da se Vlada i zakupac dogovaraju oko okončanja arbitraže i nastavka zakupa, ali još ništa nije definitivno dogovoreno.

Komentariši

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Neophodno je ispuniti sva polja označena sa *

Prije pisanja komentara molimo da se upoznate sa Pravilima komentarisanja.


Sačuvaj moje podatke na ovom pregledniku