Venecijanska komisija: Nedostatak inkluzivnosti u procesu donošenja novog Zakona o sprečavanju korupcije

post-img Foto: Venice Commission
24kroz7 21.05.2024. 18:58

Venecijanska komisija objavila je danas hitno mišljenje na Nacrt zakona o sprečavanju korupcije u Crnoj Gori na zahtjev ministarstva pravde u kojem, kako su kazali, izražava žaljenje što nije bilo inkluzivnijeg dijaloga i detaljnijijeg procesa konsultacija o nacrtu zakona, što bi nesumnjivo koristilo kvalitetu zakona i razjasnilo bi sve nesporazume o razlozima.

Oni navodi da u dijelu koji se odnosi na zvizdače, propuštena prilika da se urade obimnije izmjene i dopune važečeg zakona o sprečavanju korupcije.

Sveobuhvatne izmjene trebale su da uključe izradu sveobuhvatnog, samostalnog Zakona o zvizdačima, što je ključna preporuka, kažu iz VK.

-Sadašnje rješenje ograničavanja uzbunjivanja na „prijetnje javnom interesu koje ukazuju na postojanje korupcije”. To će dovesti do zabune, posebno kada je u pitanju prijavljivanje kršenja zakona koje ne sadrže element korupcije, što ide na štetu takvih prijava. Venecijanska komisija stoga poziva vlasti Crne Gore da što prije izrade poseban Zakon o zviždačim.

Dalje ključne preporuke VK, odnose se na preporuku da se razjasni definicija javnog funkcionera kako bi se izbjegle bilo kakve nejasnoće o njegovom obimu i da se u nacrt zakona uključi kategorizacija obaveze i ograničenja u vezi sa konkretnim pozicijama,

U vezi sa odredbama o prijavama imovine i prihoda, Vnecijanska komisija poziva da se u Nacrt zakona, uključe prava korišćenja imovine, stvarno vlasništvo nad imovinom, pokretna imovina iznad određene vrijednsti koja se nalazi u inostranstvu, značajne transakcije i digitalna imovinu (ili „bilo koja druga imovina“ iznad određene vrednosti) u stavke koje će biti uključene u izjave o imovini i prihodima javnih funkcionera.

Venecijanska komisija poziva vlasti u Crnoj Gori, da istraže načine da se Agenciji omogući pristup informacijama koje posjeduju banke i druge finansijske institucije u svrhu provjere izjava o imovini i prihodima javnih funkcionera i članova njihovo domaćinstvo, i da obezbijede razvoj odgovarajućih alata informacione tehnologije kako bi se omogućila automatska analiza imoveine zasnovana na riziku i automatska unakrsna provjera sa drugim bazama podataka.

Komentariši

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Neophodno je ispuniti sva polja označena sa *

Prije pisanja komentara molimo da se upoznate sa Pravilima komentarisanja.


Sačuvaj moje podatke na ovom pregledniku