Ministarstvo zdravlja i SZO: Izrada nove Stategije za kontrolu kvaliteta i bezbjednost zdravstvene zaštite

post-img Foto: Ministarstvo zdravlja Crne Gore
24kroz7 13.05.2024. 09:49

Dr. Vojislav Šimun, ministar zdravlja Crne Gore, održao je važan sastanak sa ekspertima Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) kako bi razmotrili ključne smjernice nove Strategije za kontrolu kvaliteta i bezbednost zdravstvene zaštite za period 2024-2028. godine. Uz prisustvo dr Dorajna Marušića i Biserke Simičić, ovaj sastanak predstavlja značajan korak ka unaprjeđenju zdravstvenog sistema Crne Gore, navodi se u saopštenju Ministarstva zdravlja.

Sastanku sa ekspertima, pored ministra, prisustvovali su i državna sekretarka doc.dr Milena Cojić, generalna direktorka dr Irena Šubarić i šefica Svjetske zdravstvene organizacije u Crnoj Gori dr Mina Brajović, naveli su iz ministarstva.

Cilj Stategije da se obezbijedi kvalitet zdravstvene zaštite i unaprijede ključni aspekti zdravstvenog sistema, a koji utiču na svakodnevni život naših građana.

Na sastanku je istaknuto da zdravstveni sistem ne samo Crne Gore već i u mnogim drugim zemljama se suočava sa višestrukim izazovima koji proizilaze iz brzih demografskih promjena, porasta hroničnih bolesti, zastarjele infrastrukture i potrebe za integracijom novim tehnologija.

Ministar Šimun je istakao da zdravstveni sistemi koji ne osiguravaju visok kvalitet i sigurnost opterećeni su većim troškovima, ne samo zbog nepotrebnih ili neefikasnih postupaka, već i zbog uticaja koji medicinske greške imaju na zdravlje pacijenata.

Dalje u saopštenju se navodi da ovi problemi hitno zahtijevaju sveobuhvatnu reformu, koja ne samo da će poboljšati rezultate u zdravstvu, već i smanjiti ekonomsku opterećenost u pružanju zdravstvene zaštite i poboljšati cjelokupno zadovoljstvo građana zdravstvenim sistemom.

Eksperti SZO upoznali su ministra da inetenzivno rade na izradi nove Strategije i uspotavljanju indikatora praćenja koji će značajno doprinijeti unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite.

Naglašeno je da nacionalna Strategija obuhvata četiri globalna zdravstvena cilja koji se odnose na individualne i populacione ishode, trošak po pojedincu i populaciji, iskustva pacijenata i zadovoljstva osoblja. Osiguranje i unapređenje kvaliteta i sigurne i bezbjedne zdravstvene zaštite prioritetne su aktivnosti u izgradnji sigurnog, efikasnog, pravovremenog, pravičnog i efikasnog zdravstvenog sistema sa pacijentom u centru pažnje.

Na sastanku je istaknutio i to da je uz ekspetsku pomoć SZO-a, Ministarstvo zdravlja započelo Pilot projektom kontrole hroničnih nezaraznih bolesti, u prvom redu hipertenzije.

Za izradu strategije Pilot projekta kontrole HNB (hipertenzija) angažovana je ekspertska misija Svjetske zdravstvene organizacije, koju će izraditi dr Dorjan Marušić i Biserka Simčić.

Pilot projekat će se sprovoditi u Domu zdravlja Glavnog grada, a u projektu će učestvovati 6 izabranih doktora ovog doma zdravlja, koji će biti nosioci ovog Pilot projekta.

Cilj ovog pilot projekta je da se unaprijedi segment rada tima izabranog doktora koji se odnosi na rano otkrivanje pacijenata sa visokim kardiovaskularnim rizikom kao i zbrinjavanje pacijenata koji se liječe od vidokog krvnog pritiska, zaključuje se u saopštenju.

Komentariši

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Neophodno je ispuniti sva polja označena sa *

Prije pisanja komentara molimo da se upoznate sa Pravilima komentarisanja.


Sačuvaj moje podatke na ovom pregledniku